IMS / Ulkoisen tietolähteen käyttäminen mittareissa

Ulkoinen tietolähde, Mittarit
NA
Written by Nora Asikainen
Updated 1 year ago
Kenelle tämä ohje on tarkoitettu: IMS pääkäyttäjät/IMS-järjestelmänvalvojat, IMS-SaaS asiakas

Mittarin alkeistieto voi tulla ulkoisesta lähteestä, esimerkiksi Excel-, CSV- tai XML-tiedostosta. Tässä esimerkissä kerromme, miten voit käyttää Excel-tiedostoa ulkoisena tietolähteenä.

Huom. Excel-tiedoston tulee olla ladattuna IMS-dokumentit osioon. Excel-tiedostossa ei saa olla versiointia päällä!
Huom. Ulkoisen tietolähteen käyttö on käytettävissä vain SaaS-palvelun IMS-ohjelmistossa.

1. Valmistele Excel-tiedosto.

2. Tuo tiedosto IMSin dokumentit-osioon.

Tietolähteen ensimmäistä luontia varten tarvitaan Arterin teknisen tuen apua.

3.Lähetä tukipyyntö, jossa kerrot tarvitsevasi ''whitelistauksen''. Ilmoita viestissä IMS-ohjelmistosi osoite ja ko. Excel-tiedoston ID-tunnus. Saat tekniseltä tuelta Excelin sijainnin ja tiedostonimen myöhempää vaihetta varten.

ID-tunnuksen näet dokumentin Näytä tiedot-painikkeen alta.

4. Seuraa polkua: Ylläpito > Järjestelmänvalvoja > Tietolähteet

5. Paina + Lisää

6. Lisää lähteen nimi, yhteystapa (tiedosto), tiedoston tyyppi (excel) ja tiedoston sijainti ja nimi (tekniseltä tuelta saatu tieto). 

7. Lisää datapisteen aikaleiman ja arvon solut Excel-tiedoston mukaisesti. Aseta muut asetukset ja tallenna.

8.Seuraavaksi luodaan alkeistieto. Alkeistieto lisätään IMSin Mittarit-osiosta, puurakenteesta kohdasta: Alkeistiedot.

Huom. Excel-data löytyy ''Ulkoiset tietolähteet''-listasta, kun mittausväli on sama kuin ulkoisella tietolähteellä. Alkeistieto päivittyy lähteen automaattisen ajastuksen mukaan.

Nyt pääset luomaan mittarin ja lisäämään ulkoisen lähteen alkeistiedon mittarille.

Huom. Muista asettaa mittausväli samaksi, kuin ulkoisella tietolähteellä.
Did this answer your question?