IMS / Dokumenttiosion rakentamisen vaiheet

Yksi ehdotus työn vaiheistukseksi
Written by Liisamari Seppälä
Updated 2 years ago
Kenelle tämä ohje on tarkoitettu: IMS-muokkaajat, IMS-pääkäyttäjät

1. Päätä järjestelmään tuotavat asiakirjat ja tallenteet

2. Luo dokumenttipuu

3. Suunnittele käyttöoikeudet ja luo käyttäjäryhmät

4. Suunnittele dokumenttien nimeämiskäytäntö

5. Luo dokumenttipohjat

6. Aloita dokumenttien siirtäminen järjestelmään

Did this answer your question?