ARC/ Tunnisteiden käyttö sisällön suodattamisessa

Tässä artikkelissa käydään läpi ARC:n tunnisteiden lisääminen, sisällön suodattaminen niiden avulla sekä erilaisia käyttötarkoituksia.
Written by Tomi Saarinen
Updated 1 year ago
Tämä artikkeli on tarkoitettu: ARC-pääkäyttäjä

Tunnisteet (tägit) toimivat sisällön suodattamisen apuvälineinä.

Tunnisteiden avulla voidaan suodattaa ARC:ssa näkyvää sisältöä, mutta tunnisteet eivät kuitenkaan toimi sisällön rajaajina eri ryhmille. Tunnisteet tarjoavat vain lisävaihtoehdon tietyn sisällön katsomiseen, eivätkä ne liity käyttöoikeuksiin.

Tunniste voidaan lisätä haluttuihin malleihin, taulukoihin, elementteihin, kaavioihin ja dokumentteihin:

Tämän jälkeen sisältöä voidaan suodattaa yhden tai useamman tunnisteen avulla, jolloin vain kyseiseen tunnisteeseen liitetty sisältö on näkyvillä käyttäjälle.

Suodatus voidaan tämän jälkeen ottaa pois käytöstä, jolloin kaikki sisältö tulee jälleen näkyville. Lisätyt mallit tuovat kaikki sen sisältämät elementit näkyville, mutta elementtejä voidaan myös suodattaa erikseen, jolloin kaikki mallin perusteella luodut elementit eivät tule näkyville.

Alla olevassa kuvassa, tietosuoja tunniste otetaan käyttöön:

Kyseinen tunniste liitetään tietosuojaan liittyviin elementteihin ja kaavioihin.

Tämän jälkeen tunnisteella suodattamalla, taulukoissa ja etusivulla näkyvät vain sisällöt, joihin kyseinen tunniste on liitetty. Esimerkiksi etusivut tulevat näkyviin vain, jos kyseiseen etusivuun liitettyyn kaavioon on lisätty ”tietosuoja”-tunniste.

Did this answer your question?