IMS / Miten tuhota ei käytössä olevat raporttipohjat?

Written by Norma Espinosa
Updated 2 years ago

Ohjelmisto: IMS

Raporttipohja voidaan poistaa ilman erityisiä toimenpiteitä, jos sitä ei ole vielä hyväksytty. Jos pohja on hyväksytty ja siitä on laadittu raportteja, täytyy poistettavasta raporttipohjasta poistaa ensin kaikki pohjaan laaditut raportit ja siitä tehdyt tilastointikyselyt. Sen jälkeen raporttipohjan hyväksyntä voidaan poistaa ja raporttipohjaa päästään muokkaamaan tai se voidaan poistaa kokonaan. 

Miten poistaa raporttipohjaan laaditut raportit?

1 - Valitse raporttipohja, jossa poistettavat raportit ovat, ja avaa klikkaamalla se raportti, jonka haluat poistaa.

2 - Avaa toiminnot-valikko klikkaamalla sivun oikeassa laidassa olevia kolmea pistettä ja valitse "Poista".

Miten poistaa raporttipohjaan tehdyt tilastointikyselyt?

1 - Mene raporttipohjalle toiminnoista (kolme pistettä oikealla) ja valitse  
"Tilastoi raportteja" (Query reports).

2 - Klikkaa kyselystä "Vie alkeistiedoksi" (Export to data sources).

3 - Siirry avautuneen sivun alalaitaan, sieltä löydät Aiemmin luodut mittarit, alkeistiedot ja tietolähteet. Poista painamalla kohtaa "Poista rivi "/ Delete row.

Nyt kyselyn poistaminen pitäisi onnistua, kun menet takaisin raporttipohjalle > Tilastoi raportteja, paina rastia poistaaksesi kyselyn.

Toista kaikille kyselyille, ja kun kaikki kyselyt on poistettu, pitäisi pohjan hyväksynnän peruminen ja poistaminen onnistua.

Did this answer your question?