IMS / Eri linkkityypit prosesseissa

IMSän prosessiosio sisältää useita erilaisia linkkityyppejä, tässä artikkelissa
IT
Written by Iiro Toivo
Updated 2 years ago
Tämä artikkeli on tarkoitettu muokkaajille

1.Tähän viittaavat linkit

Prosessikuvan alla voi olla "Tähän viittaavat linkit", nimensä mukaisesti ne ovat muualta IMS toimintajärjestelmästä tehtyjä linkkejä jotka vievät valittuun prosessiin

Esimerkiksi "Käsikirjat" osion Luvusta "1. Johtaminen" on tehty linkki prosessikartalle

2. Vaiheisiin liitetyt linkit

Prosessikaavion vaiheiden vasemmassa alareunassa oleva sininen merkki osoittaa, että kyseiseen vaiheeseen on lisätty linkki. Näet linkin (tai linkkien) kohteet viemällä hiiren sinisen merkin päälle

Nämä linkit on lisätty "Vaiheiden kuvaukset" - välilehdellä

3. Yhteenveto- välilehden linkit

Joidenkin prosessien "Yhteenveto"- välilehdellä näkyy "Linkit"- kohdassa erilaisia linkkejä

Nämä ovat prosessin ylemmällä tasolla vaiheeseen lisättyjä linkkejä.

Koska edellisessä esimerkissä prosessikartan vaiheeseen "Tuotanto" oli lisätty vaihden kuvauksilla linkki dokumenttiosion "Tuote ja tuotanto"- kansioon, se näkyy "Tuotanto"- prosessin yhteenveto- välilehdellä

4. Prosessilinkit

Prosessikaaviolla voi olla vielä erillisiä prosessilinkkejä

Prosessilinkki on erillinen ei-hierarkkinen objekti joka lisätään prosessin muokkaustilassa ja niiden pääasiallinen tarkoitus on tehdä linkkejä eri puolille IMS toimintajärjestelmää osana prosessikaaviota

Prosessilinkki blueprint- editorissa:

Ohjeen prosessilinkkien tekoon löydät täältä

Did this answer your question?