IMS / 3-sivutekniikka ja otsikoiden muokkaus

3-sivutekniikan hyödyntäminen prosessien kuvaamisessa
P
Written by Paula
Updated 2 years ago
Ohje on tarkoitettu: IMS pääkäyttäjä, IMS prosessinomistaja IMS prosessin kehittäjä

3-sivutekniikka erottaa IMS-ohjelmiston monista muista prosessien kuvaamiseen tarkoitetuista piirto-ohjelmista. Jokaiselle kaaviolle syntyy automaattisesti kuvan yläpalkkiin välilehdet, joiden nimet ovat Yhteenveto, Kaavio, Vaiheiden kuvaukset.

Pääset muokkaamaan jokaista välilehteä oikeasta yläkulmasta löytyvien kolmen pisteen kautta.

Yhteenveto sivulle kirjoitetaan prosessin perustiedot, kuten omistaja, tavoitteet, rajapinnat, mittarit jne.

Vaiheiden kuvaus välilehti on varsinainen aarreaitta. Sinne voi kirjoittaa kunkin prosessinvaiheen työohjeet, mutta voi myös käyttää linkit-toimintoa. Eli valita kynän kuvan ja lisätä linkin muihin käytössä oleviin ohjelmistoihin, organisaation intraan tai ulkoisille sivuille.

Kun prosessi on kuvattu, se tarkoittaa että yhteenvedosta löytyvät sen perustiedot, kaaviosta nähdään prosessin päävaiheet, virtaus, roolit, tietovirrat tai muut visuaalista mallinnusta kaipaavat asiat ja vaiheiden kuvaukseen on dokumentoitu kunkin vaiheen sisällöt.

Nämä kaikki kolme osa-aluetta ovat muokattavissa, eli organisaatio voi muokata Prosessit osuuden käsitteet vastaamaan omaa prosessi- tai palvelujohtamisen käsitteistöä. Yhteenvetoa ja vaiheiden kuvausta voi muokata ylläpidon kautta (pääkäyttäjä) ja kaavio-osuutta piirto-ohjelman sisällä esimerkiksi luomalla oman symbolipaketin, jossa on valmiina kuvakkeet ja värit.

Otsikoiden muokkaus:

1. Mene ylläpitoon oikeassa ylälaidassa näkyvistä nimikirjaimistasi.

2. Rullaa vasemmassa palkissa kohtaan Prosessit. Valitse Yhteenvedon otsikot.

3. Muokkaa otsikot vastaamaan oman organisaation ”prosessikorttia” tai käsitteitä, joita käytätte prosesseihin liittyen. Muista tallentaa. Käy tarkistamassa Prosessit välilehdeltä, että Yhteenvetoon tallentui muutokset.

4. Muokkaa Vaiheiden kuvausten taulukon sarakkeiden otsikot vastaamaan oman organisaation käsitteitä, joita käytätte prosesseihin liittyen. Muista tallentaa. Huomaa, että voit piilottaa, ottaa käyttöön tai vaihtaa Vaiheiden kuvausten otsikoiden paikkaa sivun oikean laidan painikkeista. Käy tarkistamassa Prosessit välilehdeltä, että Vaiheiden kuvauksen taulukko tallentui.

Voit lukea lisää prosessien kuvaamisesta kolmisivutekniikalla Arterin Prosessien pikaoppaasta: 
https://www.arter.fi/pikaopas/prosessien-pikaopas/
Did this answer your question?