IMS / Excelin käyttäminen alkeistiedon tietolähteenä

Voit tuoda tietoja mittarin alkeistietoihin IMS:n dokumentit-osiossa olevasta excelistä. Huom! Ohje koskee vain IMS:n SaaS-palvelua.
J
Written by Jesse
Updated 2 years ago


Kenelle tämä ohje on tarkoitettu: IMS-pääkäyttäjät

Vie dokumentit-osioon excel-tiedosto. Huom! Ilman versiointia.

Katso ”Näytä tiedot”-painikkeen takaa kyseisen dokumentin yksilöllinen tunniste (ID):

Ilmoita Arterin tekniseen tukeen tikettinä (Arter Jira Portal) seuraavat tiedot:

 • excelin yksilöllinen tunniste (ID)
 • IMS:n osoite (esim. t9.ims.fi/akikarna)
 • pyydä teknistä tukea tekemään ”whitelistaus”

Tämän jälkeen saat Arterin tekniseltä tuelta kyseisen excel-dokumentin URLin (esim. /home/imsa/akikarna/WEB-INF/files/documents/100-199/129_v1_fi.xlsx)

Jos Arterin tekninen tuki ohjeistaa ”Lataa ims.conf-tiedoston sisältö uudelleen”, niin löydät sen Ylläpito -> Ylläpitotoimenpiteet.

Tuo tai luo exceliin dataa. Aika voi olla esimerkiksi päivä-, kuukausi tai vuositasoista. Huom!

 • Ajan ja datan pitää kulkea joko ylhäältä alas tai vasemmalta oikealle
 • Ajan ja datan pitää sijaita samalla välilehdellä
 • Ajan ja datan pitää olla samoilla rivinväleillä

Mene IMS:n ylläpitoon ja avaa sieltä ”Tietolähteet” ja klikkaa ”+Lisää”.

 • Anna ulkoiselle lähteelle nimi
 • Valitse yhteystavaksi ”Tiedosto”
 • Tiedoston tyyppi: excel
 • Liitä tiedoston sijainti ja nimi -kohtaan Arterin teknisestä tuesta saamasi URLin
 • Klikkaa ”Testaa tiedosto” ja varmista sen toimivuus

Määritä:

 • millä välilehdellä data sijaitsee
 • kulkeeko data ylhäältä alas vai vasemmalta oikealle
 • ensimmäisen datapisteen aikaleiman ja arvon solut
 • tiedon riviväli (jokaisella rivillä vai esimerkiksi joka toisella rivillä)
 • aikaleimojen mittausväli (esimerkkitapauksessa data on vuorokausittain)
 • päällekkäisten lukeminen käsittely (yleensä kannattaa valita ”Lue aina kaikki arvot ja ylikirjoita IMS-tietokannan lukemat”, jolloin exceliin tehtävät muutokset päivittyvät myös IMS:iin)
 • lähteen automaattinen ajastus (kannattaa valita vuorokausittain, jolloin IMS päivittää datan kerran vuorokaudessa)

Tallentamisen jälkeen löydät luodun tietolähteen ”Tiedosto” alta.

Voit vielä tarkastaa datan klikkaamalla riviltä ”Toimenpiteet” otsikon alta ”Näytä lukemat”

Mene Mittarit-osioon ja luo uusi alkeistieto. Valitse mittausväliksi sama mittausväli kuin luodussa ulkoisessa tietolähteessä oli ja hae ”Ulkoiset tietolähteet” listasta luotu tietolähde.

Anna alkeistiedolle nimi ja tallenna. Alkeistieto päivittyy nyt automaattisesti kerran vuorokaudessa ja hakee datan dokumentit-osiossa olevasta excelistä.

Did this answer your question?