IMS / Taulukon muotoilu verkkodokumentissa

Perusasetukset, joiden avulla voi muotoilla verkkodokumentin taulukkoa
Written by Ville Lukkaroinen
Updated 2 years ago

Tyypillisiä tarpeita taulukon hallinnassa ovat:

  • Rivien ja sarakkeiden lisäys ja poisto

  • Sarakeleveyden muuttaminen

Kenelle tämä ohje on tarkoitettu: IMS-muokkaajat, IMS-pääkäyttäjät

Taulukon luonti

1. Verkkodokumentin muokkaustilassa vie kursori kohtaan, johon haluat taulukon

2. Luo verkkodokumenttiin taulukko Taulu-painikkeella

Esimerkkitaulukko, jota muokataan tässä ohjeessa (Rivit: 5, Sarakkeet: 2, Leveys: 600 ja Rajan paksuus: 0) 

Rivien ja sarakkeiden lisäys

1. Valitse taulukko ja aktivoi solu, jonka viereen haluat lisätä rivin tai sarakkeen.

  • Rivejä voi lisätä joko ala- tai yläpuolelle
  • Sarakkeita voi lisätä joko vasemmalle tai oikealle

2.  Paina hiiren 2. painiketta, jotta pääsee valitsemaan taulukon lisäominaisuudet ja niiden alavalinnat, josta Lisää-valinnat löytyvät

Huom! Pystyt lisäämään vain  yhden rivin tai sarakkeen kerrallaan.

Rivien ja sarakkeiden poisto

1. Valitse taulukko ja aktivoi solu, jonka rivin tai sarakkeen haluat poistaa.
Huom! Voit aktivoida useamman solun, jolloin voit poistaa useamman rivin/sarakkeen kerralla.

2.  Paina hiiren 2. painiketta, jotta pääsee valitsemaan taulukon lisäominaisuudet ja niiden alavalinnat, josta Poista-valinnat löytyvät

Sarakeleveyden muutos

Oletuksena taulukon sarakkeet ovat kaikki saman levyisiä, mutta tarpeen mukaan sarake leveyksiä voi muuttaa joko antamalla leveys pikseleinä tai prosenttilukuna suhteessa koko taulukon leveyteen.

1. Valitse taulukko ja aktivoi yksittäinen solu tai koko sarake, jonka leveyttä halutaan säätää.

2. Paina hiiren 2. painiketta, jotta pääsee valitsemaan taulukon lisäominaisuudet ja niiden alavalinnat. Sarakeleveyden määritys löytyy Solun ominaisuudet alla.

3. Esimerkissä taulukon leveys on 600 pikseliä. Sama lopputulos esimerkkitaulussa saadaan antamalla Solun ominaisuuden -ikkunassa:

  • Leveys: 150 pikseleinä
  • Leveys: 25% prosentteina

Esim. Muokkaustilanäkymä, kun sarakkeen leveysmuutos on tehty

Did this answer your question?