IMS / Kuvan tuonti verkkodokumenttiin

IMS verkkodokumenttiin voit tuoda kuvan monesta eri sisältölähteestä
Written by Ville Lukkaroinen
Updated 2 years ago

Tyypillisiä tarpeita IMS verkkodumenttien kuvien hallinnassa on kuvan tuonti eri lähteistä sekä näytettävän kuvan koon ja paikan ohjaus.

Kenelle tämä ohje on tarkoitettu: IMS-muokkaajat, IMS-pääkäyttäjät

Kuvien tallennuspaikkoja ja sisältölähteitä voi olla useita mm.

  • IMS Dokumentit -osio kuvien tallennuspaikkana
  • IMS Prosessit ja Mittarit -osiot sisältölähteenä
  • Organisaation oma kuvakirjasto
  • Yksittäiset ruutukaappauskuvat leikepöydän kautta (Huom! päivitys/ylläpito ongelmallista)

Kannattaa päättää missä ja miten kuvia säilytetään ja ylläpidetään, jotta käyttäjät oppivat yhtenäiseen toimintatapaan.

Kuvan tuonti (tallennus/sisältö IMS:ssä)

1. Verkkodokumentin muokkaustilassa vie kursori kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

2. Valitse Lisää IMS kuva -painike

3. Avautuvasta Linkitys-ikkunasta valitse haluttu osio, josta kuva tuodaan

  1. Prosessit-osio: Valitse prosessipuusta haluttu näytettävä prosessi
  2. Dokumentit osio: Avaa plus-ikonista haluttu dokumenttikansio, jotta voit valita halutun IMSiin tallennetun ja IMSissä ylläpidettävän kuvatiedoston
  3. Mittarit-osio: Valitse mittaripuusta haluttu näytettävä mittari

Kuvan tuonti (muu lähde esim. organisaation oma kuvapankki)

Huom! Kuvaan pitää olla saatavilla linkki.

1. Verkkodokumentin muokkaustilassa vie kursori kohtaan, johon haluat lisätä kuvan

2. Valitse Kuva-painike

3. Anna avautuvassa Kuvan ominaisuudet -ikkunassa kuvan osoite

Kuvan tuonti (ruutukaappaus leikepöydän avulla)

Huom! Ruutukaappauksien tuontiin liittyy IMS:stä riippumattomia tekijöitä mm. käytettävä selain ja sen asetukset

1. Ota leikepöydälle ruutukaappaus halutusta sisällöstä

1. Verkkodokumentin muokkaustilassa vie kursori kohtaan, johon haluat kuvan

3. Paina CTRL+V , jolloin kuva siirtyy leikepöydältä verkkodokumenttiin.

Esim. Muokkaustila näkymä, kun ruutukaappaus Arterin kotisivuilta ja osana verkkodokumenttia (leveys: 600)

Did this answer your question?